Slovensko prichádza ročne o desiatky miliónov na nevybraných pokutách za stáčanie kilometrov

Na Slovensku sú podvody súvisiace so stáčaním kilometrov nezákonné. Na dodržiavanie tohto ustanovenia dozerá Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá môže každému, kto takúto službu poskytuje, uložiť pokutu od 5 000 do 50 000 eur. Túto pokutu možno uložiť najneskôr do 5 rokov od zistenia porušenia zákona.

Podvody s najazdenými kilometrami sú na trhu s ojazdenými vozidlami bežnou praxou, ktorá znamená finančné straty pre podvedených kupujúcich aj pre jednotlivé štáty. Spoločnosť carVertical, ktorá poskytuje údaje o automobilovom priemysle, uskutočnila prieskum v 22 krajinách Európy a USA, aby zistila, ako miestne vlády pristupujú k podvodom so stočenými kilometrami a aké príslušné predpisy prijímajú.

Podľa všetkého sa prístup k podvodom so stočenými kilometrami v jednotlivých krajinách výrazne líši: od žiadnej legislatívy až po maximálnu pokutu 300 tisíc eur vo Francúzsku či až 8 rokov odňatia slobody v Chorvátsku.

Na Slovensku platia jedny z najprísnejších zákonov v Európe o stáčaní tachometrov, ale počet podvodov zostáva naďalej vysoký

Na Slovensku sú podvody súvisiace so stáčaním kilometrov nezákonné. Na dodržiavanie tohto ustanovenia dozerá Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá môže každému, kto takúto službu poskytuje, uložiť pokutu od 5 000 do 50 000 eur. Túto pokutu možno uložiť najneskôr do 5 rokov od zistenia porušenia zákona.

V prípade opakovaného zistenia môže byť pokuta až dvojnásobne vyššia a podvodník môže prísť o živnostenské oprávnenie. Okrem toho môže fyzickej osobe hroziť odňatie slobody až na 2 roky. Konečné rozhodnutie sudcu však môže závisieť od mnohých faktorov a väčšinou sa podvodníci vyhnú prísnym trestom. To platí nielen pre Slovensko, ale aj pre iné krajiny.

V porovnaní s českou legislatívou týkajúcou sa podvodov so stočenými kilometrami je stáčanie tachometra taktiež nezákonné – páchateľom hrozí pokuta až do výšky 500 000 Kč (cca 25 000 EUR) alebo dokonca odňatie slobody až na 2 roky. Taktiež im môžu úrady odobrať vodičský preukaz a ak podnikajú v oblasti automobilov, dostanú zákaz vykonávať túto činnosť. Hoci sú zákony v Česku prísne, za falšovanie stavu najazdených kilometrov ešte nebol nikto stíhaný.

Pre porovnanie, v Česku bolo na platforme carVertical preverených 5,1 % áut, ktoré mali stočené kilometre, v Poľsku 4,9 % a na Slovensku 4,5 %, čo naznačuje, že súčasná legislatíva páchateľov od podvodov so stáčaním kilometrov neodrádza.

Podľa odborníkov z platformy, ak by sa hypoteticky zaviedla pokuta 3 000 eur za stáčanie kilometrov a všetci, ktorí nejakým spôsobom stočili počet najazdených kilometrov akéhokoľvek vozidla, by boli trestne stíhaní, Slovensko by mohlo získať až 47 miliónov eur ročne. Vzhľadom na to, že skutočná pokuta za takýto trestný čin je až takmer 17-krát vyššia, ide o pomerne zdržanlivý príklad.

„Navyše, právne orgány by v prípade úspešného súdneho procesu pravdepodobne mohli znížiť mieru podvodov, čo je pre trh s ojazdenými vozidlami zásadné. Práve dobrý precedens je to, čo každá krajina potrebuje v týchto otázkach transparentnosti trhu s ojazdenými autami,“ tvrdí Matas Buzelis, vedúci oddelenia komunikácie spoločnosti carVertical a odborník na automobilový priemysel.

V prípade podvodov so stáčaním kilometrov neexistuje jednotný právny systém

Vo väčšine skúmaných krajín sa podvody s kilometrami trestajú pokutami alebo dokonca odňatím slobody, ale nie všetky krajiny berú tento trestný čin rovnako vážne. V Litve môžu podvodníci dostať trest odňatia slobody až na 2 roky, vo Francúzsku sú to takisto 2 roky, v Španielsku 3,5 roka, v Taliansku 3 roky a v Nemecku 1 rok.

Vo väčšine skúmaných krajín sa podvody s kilometrami trestajú pokutami alebo dokonca odňatím slobody, ale nie všetky krajiny berú tento trestný čin rovnako vážne. V Litve môžu podvodníci dostať trest odňatia slobody až na 2 roky, vo Francúzsku sú to takisto 2 roky, v Španielsku 3,5 roka, v Taliansku 3 roky a v Nemecku 1 rok.

Ide však o maximálne tresty, ktoré zvyčajne nikto nedostane; medzi bežnejšie sankcie patria pokuty. Prísnejšie právne predpisy sa nemusia nevyhnutne prejaviť v menšom počte prípadov podvodov, pretože podvody s počtom najazdených kilometrov sú aj regionálnym problémom: podvody s počtom najazdených kilometrov sú častejšie vo východnej Európe ako v západnej Európe z dôvodu nižších príjmov a mnohých dovážaných vozidiel.

Tak napríklad v Lotyšsku dosahujú pokuty za stáčanie kilometrov len 100 eur pre fyzické osoby a 1 000 eur pre právnické osoby. Žiaľ, Lotyšsko je na čele kontinentu, pokiaľ ide o stáčanie kilometrov – až 12,9 % všetkých vozidiel preverených spoločnosťou carVertical malo pozmenený stav kilometrov a zdá sa, že od roku 2020 nebola stíhaná ani jedna osoba.

„V prípade podvodov s počtom najazdených kilometrov neexistuje jednotný právny systém.Ak by občania všetkých členských štátov EÚ mali rovnaké právne predpisy týkajúce sa podvodov, viedlo by to k dlhodobému riešeniu tohto problému. Niektoré krajiny ho zatiaľ neberú tak vážne ako iné, a to je jeden z možných paradoxov, ktorým čelia globálne organizácie,” povedal Buzelis.

Podvody so stáčaním najazdených kilometrov je ťažké vypátrať a zastaviť

Napriek tomu, že sú podvody so stočenými kilometrami v mnohých krajinách technicky nezákonné, ich dokazovanie môže byť niekedy veľmi komplikované. Cezhraničné transakcie vytvárajú prostredie informačnej asymetrie medzi kupujúcimi a predávajúcimi automobilov, čo otvára možnosti pre stáčanie kilometrov v jednej krajine a následný predaj automobilu v inej krajine, a to už s falošným počtom najazdených kilometrov.

Keďže zákony jednotlivých krajín často nechránia práva svojich občanov, kupujúci by si mali pred kúpou ojazdeného vozidla vždy overiť históriu kupovaného vozidla. Inak sa môžu stať jednou z tisíc obetí podvodov s počtom najazdených kilometrov v celej Európe.

Metodika

Tento článok má iba informačný charakter a neobsahuje právne poradenstvo. Obsah nemusí byť aktuálny vzhľadom na najnovšie právne zmeny. Pre lepšiu orientáciu a informovanosť uvádzame odkazy na webové stránky tretích strán, ale nezodpovedáme za ich obsah ani presnosť. Nezodpovedáme za žiadne kroky uskutočnené na základe informácií v tomto článku.

Spoločnosť carVertical analyzovala skutočné prehľady histórie vozidiel, ktoré si používatelia jej platformy urobili, aby určila priemernú ročnú mieru najazdených kilometrov v konkrétnych krajinách. Na základe verejne dostupných zdrojov tiež preskúmali zákony o prevencii podvodov so stáčaním kilometrov a priemerný ročný počet transakcií s vozidlami na rôznych trhoch v období od októbra do decembra 2023.

Výskumníci tak mohli vypočítať, o koľko peňazí daná krajina prichádza v dôsledku podvodov s počtom najazdených kilometrov, a to pomocou nasledujúceho vzorca: (počet transakcií s automobilmi x miera stočených kilometrov) x výška pokuty. Rovnaká metóda sa použila aj na výpočet strát podvedených kupujúcich, ale s pridaním údajov o tom, koľko obete podvodov s najazdenými kilometrami v priemere preplatia za dané auto (%).

Prieskum sa uskutočnil v týchto 22 krajinách: Poľsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Česká republika, Litva, Rumunsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Slovensko, Estónsko,Lotyšsko, Srbsko, Chorvátsko, Portugalsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Holandsko,Dánsko, Belgicko a USA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *